Гермет. RTW 12V 60 [14.4 W/m, IP65-67]

360 W
бел. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000P 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-658
360 W
хол. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000P 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-657
360 W
синее
1 м. - 1066 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 557-670
360 W
очень хол. свет
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-666
360 W
бел. свет
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-668
360 W
зеленое
1 м. - 1066 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 557-671
360 W
красное
1 м. - 1066 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 557-673
360 W
тепл. свет
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-669
360 W
хол. свет
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000PGS 12V White 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-667
360 W
очень хол. свет
1 м. - 831 руб.
Лента RTW 2-5000PS 12V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 157 руб.
В наличии
Код товара: 557-662
360 W
бел. свет
1 м. - 831 руб.
Лента RTW 2-5000PS 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 157 руб.
В наличии
Код товара: 557-664
360 W
тепл. свет
1 м. - 831 руб.
Лента RTW 2-5000PS 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 157 руб.
В наличии
Код товара: 557-665
360 W
хол. свет
1 м. - 831 руб.
Лента RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 157 руб.
В наличии
Код товара: 557-663
360 W
хол. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000PW 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-660
360 W
синее
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-653
360 W
очень хол. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-647
360 W
бел. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Day 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-650
360 W
зеленое
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-654
360 W
красное
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Red 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-656
360 W
тепл. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-652
360 W
хол. свет
1 м. - 852 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V White 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 264 руб.
В наличии
Код товара: 557-649
360 W
желтое
1 м. - 923 руб.
Лента RTW 2-5000SE 12V Yellow 2x (5060, 300 LED, LUX) - (5 м.)
Цена за 5 м.
4 619 руб.
В наличии
Код товара: 557-655